Vodstvo združenja

Predsednica združenja

Braučič Irena

Tajnica združenja

_

 

Člani upravnega odbora

Braučič Irena - predsednica

Pevec Ana - podpredsednica

Lukner Majda

Simonič Ljubica

Pignar Stanko

Šef Franc

Luskovič Matija

Majč Otilija

Rižnar Karl

 

Člana Nadzornega odbora

Hergula Franc

Pignar Stanko